CO/LPG detectiesystemen

Wanneer in een ruimte te veel CO of LPG gemeten wordt, is het noodzakelijk dat het pand ontruimd wordt. CO is koolmonoxide en LPG is gas. CO is een niet geurende substantie. Als er te veel CO in een ruimte aanwezig is, kunnen mensen buiten westen raken.

LPG is door een toevoeging van een stof (wettelijk vastgesteld) wel te ruiken. Te veel LPG in een ruimte betekent ontploffingsgevaar. Gas daalt en CO stijgt.

Om te berekenen of er te veel CO of LPG in een ruimte aanwezig is, plaatsen wij zogenaamde snuffelaars. Deze hangen aan het plafond om te bepalen hoe hoog de Co-waarde is en hangen laag in de ruimte om de LPG-waarde vast te stellen.

Meestal worden de metingen verricht in afgesloten parkeergarages, maar ook bedrijven die veel met chemische materialen werken, zullen niet willen dat hun medewerkers gevaar lopen.

Aan de hand van de oppervlakte van de ruimte en de hoeveelheid gebruikers, bepalen we hoeveel snuffelaars u nodig hebt. Een snuffelaar alleen is uiteraard niet genoeg, daarom bieden wij ook een ontruimingsinstallatie aan. Vellekoop Techniekgroep heeft ruime ervaring met diverse fabricaten, informeer naar de mogelijkheden ook voor het jaarlijks onderhoud aan uw gasdetectiesysteem.