Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO, denken aan de toekomst.

Gas-, water- en elektriciteitsvoorziening zijn vanzelfsprekend aanwezig in elke woning. Maar ook begrippen waar wij in de installatietechniek mee te maken hebben. Middelen waarmee we spaarzaam om moeten gaan. Dit ervaren wij als een grote verantwoordelijkheid die wij graag en goed dragen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de fundamenten (KAM) onder onze bedrijfsvoering. Een integrale visie op ondernemen, het maken van bewuste keuzes op het gebied van People, Planet en Profit zijn onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg voor onze medewerkers, aandacht voor het milieu en onze inspanning om kwalitatieve en verantwoorde oplossingen te bieden voor onze opdrachtgevers vormen de basis voor de continuïteit van de onderneming. Ons doel is om een duurzame en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besteedt Vellekoop Techniekgroep aandacht aan duurzaamheidsaspecten bij het aanbieden, ontwerpen, installeren en onderhouden van de technische installaties. Ons uitgangspunt is een zo’n duurzaam mogelijke installatie die aansluit bij de wensen van de eindgebruiker. Wij geven onze opdrachtgevers uitgebreid advies, zodat zij ook op dit gebied een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Uiteraard wordt ook de nodige aandacht besteed aan milieuzorg zoals bijvoorbeeld het afvoeren van lichtbronnen en overige rest-afvalstromen via een landelijke inzamelingsregeling.