Brandblusmiddelen

Alleen het aanschaffen van brandbeveiligingsvoorzieningen is niet voldoende. Brandblussers en brandslanghaspels moeten afhankelijk van de brandrisico’s en omgeving minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een KIWA NCP/REOB-erkende onderhoudsmonteur. Ook droge blusleidingen moeten regelmatig worden gecontroleerd op druk en waterdichtheid door een KIWA NCP/REOB erkend onderhoudsbedrijf. Alleen dan bent u er zeker van dat in geval van brand deze voorzieningen nog betrouwbaar en adequaat kunnen worden ingezet.

Vellekoop Techniekgroep voert controles uit overeenkomstig de vastgestelde onderhoudsnormen NEN-EN671-3 (brandslanghaspels), NEN2559 (brandblussers) en NEN1594 (droge blusleidingen).

Onze onderhoudsmonteurs – die 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor u klaarstaan – hebben verschillende gespecialiseerde cursussen gevolgd, waaronder een KIWA NCP-REOB onderhoudsopleiding en een VCA-opleiding. Daarnaast vindt voortdurend bijscholing plaats, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van brandbeveiliging en preventie aan bod komen.

De onderhoudsmonteurs zijn voorzien van alle benodigde apparatuur, onderdelen en gereedschappen, zodat ze vrijwel alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden snel en vakkundig ter plaatse kunnen uitvoeren.

Na het onderhoud ontvangt u het rapport van het onderhoud incl. looplijst. Deze wordt opgesteld volgens de geldende NEN-normen.