Nood- en vluchtwegverlichting

Door rookontwikkeling is het mogelijk dat de uitgangen niet meer te vinden zijn, juist in dit geval is het belangrijk dat nood- en vluchtwegverlichting functioneert. Buiten dat u verplicht bent om nood- en vluchtwegverlichting aan te brengen, is het ook noodzakelijk om in tijd van nood een duidelijke bewegwijzering te hebben, dit het mogelijk maakt om de juiste ontruimingsroute te vinden.De nood- en vluchtwegverlichting in uw kantoor, bedrijfspand of gebouw dient aan wettelijke normen en bepalingen te voldoen, zoals deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit, gebruikersbesluit en de arbowet.

Vellekoop Techniekgroep is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van nood- en vluchtwegverlichting en installeren en onderhouden de nood- en vluchtwegverlichting volgens de NEN-normen NEN1838 en NEN6088 en controleren dit ook jaarlijks. Ook controleren wij jaarlijks de accu’s, zo bent u verzekerd van de juiste werking. Wij zijn uw dan ook van dienst bij het opstellen en uitwerken van een noodverlichtingsplan.