Inspecties door Vellekoop Techniekgroep

In Nederland gelden bepaalde veiligheidseisen voor uw installaties en voor de werkzaamheden van de installateur. Deze normen worden vastgesteld door het Nederland normalisatie instituut.

Doel van de normen is dat u als klant er zeker van bent dat de installateur veilig werkt, en dat de installaties in heel Nederland aan dezelfde eisen voldoen.
Omdat de normen om de paar jaar veranderen, gaan de werknemers van Vellekoop Techniekgroep regelmatig op cursus om zich op de hoogte te houden van alle wetten en eisen.

Wanneer u opdracht geeft aan Vellekoop Techniekgroep, bent u er van verzekerd dat alle werkzaamheden en installaties op een veilige, betrouwbare manier worden uitgevoerd.


NEN3140 keuring en inspectie

De NEN3140 is een norm die ervoor zorgt dat de werknemers werken volgens de wet van de ARBO-dienst. Zij werken zelf dus op een veilige manier, met veilige schoenen aan, goedgekeurde ladders en gekeurd gereedschap. Daarnaast zorgen onze werknemers er ook voor dat de situatie voor u veilig is en blijft.

Bij inspectie volgens de NEN3140 kijken we of uw installaties nog aan alle veiligheidsbepalingen voldoen. Denkt u bijvoorbeeld aan de stopcontacten: zijn deze nog veilig? Zijn de glaasjes van de zekeringhouders nog intact? Zitten uw verlichtingsarmaturen nog goed vast?

De NEN3140 inspectie wordt uitgevoerd op bestaande installaties. Een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt of er duidelijke slijtage is. Zijn er personen in het gebouw die voldoende onderricht zijn om kleine problemen te verhelpen? En voldoen alle installaties aan de norm? Ook kijken we naar de plek van de installaties en hoeveel risico deze vormen voor de veiligheid van de gebruikers van uw gebouw.

Wij voeren een inspectie uit en geven u daarvan een rapportage. Met deze rapportage kunt u bijvoorbeeld aan de verzekering en aan uw werknemers laten zien dat u er alles aan doet om het veilig te laten verlopen!


NEN1010 keuring en inspectie

De NEN1010 gebruiken we op het moment van installeren van nieuwe installaties. Vellekoop Techniekgroep b.v. is op de hoogte van de nieuwste normen en wetten. Uiteraard installeren wij uw installaties dan ook volgens deze normen.

Niet alles valt in een wet te gieten, daarom wordt er ook verwacht dat de installateur zijn denkvermogen en ervaring gebruikt. Elke situatie is anders en elke werkplek is anders.

De installateur bekijkt wat er in het gebouw allemaal aanwezig is en welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. Vervolgens bepaalt de installateur wat dus de beste, meest veilige oplossing voor uw wensen is.

Het installeren volgens de NEN1010 is belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een milieuvergunning of een gebruikersvergunning wilt krijgen.

Vellekoop Techniekgroep b.v. verzorgd voor u de benodigde documenten. Hiermee kunt u aantonen dat uw installaties aan de veiligheidsnormen en eisen van deze tijd voldoen!