Brand- en ontruimingsinstallatie

De verwoestende werking van brand voor een gebouw of onderneming is niet te onderschatten. Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt. Veel hangt af van de tijd die er is om ingeval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de brandmeldinstallatie betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de afstemming van de installatie op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het object, en de uitvoering en het installatiewerk. Verder moet de brandmeldinstallatie tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel sturingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties. Levering van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. Het verstrekken van een Certificaat brandmeldinstallatie geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde installatie aan de criteria voldoet.

Brandmeldinstallatie

Vellekoop Techniekgroep beschikt over een brede expertise en jarenlange ervaring op het gebied van brandveiligheid. Wij verzorgen het totale pakket: van ontwerp volgens een Programma van Eisen, tot installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en certificering. De Europese en Nederlandse normen en regels zijn daarbij leidend. Ook de communicatie met derden (opdrachtgever, brandweer en/of verzekeraar) nemen wij voor onze rekening. Hierdoor heeft u slechts één aanspreekpunt en dat scheelt aanzienlijk in kosten en tijd.

Vellekoop Techniekgroep heeft ervaring met vele fabricaten. Onze technici hebben een compleet opleidingsprogramma doorlopen en hebben directe toegang tot uitgebreide product- en technische ondersteuning op het gebied van brandveiligheid.

Ontruimingsinstallatie

Bij brand of andere calamiteiten, is het belangrijk dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk veilig verlaat. Een ontruimingsalarminstallatie geeft op de juiste manier instructies over vluchtwegen. Dit kan met sirenes, stil alarm (bijvoorbeeld via pagers naar bedrijfshulpverleners) of met gesproken woord door middel van omroepsystemen. In het Bouwbesluit 2012 staat beschreven welke installatie vereist is.